بازگشت به صفحه قبل   

   طیور   


كيمياکلوزاین ®ّبرای مشاهده جزئیات ،
نشانگر را روی تصویر حرکت دهید
 

(سولفاکلوزاین 30%)گروه دارویی: ضد کوکسیدیوز

شکل دارویی: پودرهای محلول در آب

تركيب:
هر گرم پودر کیمیاکلوزاین، حاوي 300 ميلي گرم سولفاكلوزاين(سولفاکلروپیرازین) سدیم مونوهیدرات مي باشد.

مكانيسم اثر:
كيمياكلوزاين متعلق به گروه سولفاناميدها بوده و آنتاگونیست PABA(پیش ساز اسید فولیک) در تک یاخته کوکسیدیا و باکتریها می باشد. بنابراین با توجه به ضرورت وجود اسید فولیک در ادامه زندگی کوکسیدیاها و باکتریها، چرخه حیات این ارگانیسم ها مختل شده و زندگی آنها متوقف می شود. سولفاکلوزاین در جلوگیری از فعالیت مرحله دوم شیزونتها در بروز کوکسیدیوز بسیار موثر است.

گونه هدف:
طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)

موارد مصرف:
كيمياكلوزاين جهت درمان كوكسيديوز ناشي از ايمرياهاي مختلف شامل ايمريا نكاتريكس ، ماكسيما ، آسروولينا ، ميتيس، تنلا، برونتي ، پراكوكس ، آدنوئيدس ، مله آگريميتيس و سالمونلوز ناشي از سالمونلا گاليناروم ، پولوروم ، انترايتیديس و تيفي موريوم، پاستورلوز(وبای طیور) و کوریزای ناشی از هموفیلوس پاراگالیناروم مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف:
طيور: درمان عادي كوكسيديوز : روزانه 50 ميلي گرم سولفاكلوزاين به فرم فعال به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن (معادل 100 گرم كيمياكلوزاين در 100 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 روز متوالي)

توجه: در موارد درگيري با ايمريا تنلا و نكاتريكس مقدار درماني را به 100 گرم در 50 ليتر آب افزايش دهيد.

درمان متناوب كوكسيديوز :100 گرم كيمياكلوزاين را در 100 ليتر آب آشاميدني حل كرده و در روزهاي 1، 3،5،7، 9 و يا با ترتيب ديگري در روزهاي 1 ، 2،5 ، 6، 9 که بسیار موثر است در اختيار طيور قرار دهيد.
در موارد شيوع بيماري درمان را در سنين 3 و 5 هفتگي به مدت 3- 2 روز متوالی ادامه دهيد.
*مقدار مصرف دارو در دان 20 ساشه(2 کیلو سولفاکلوزاین30%) در هر تن می باشد.
*برای درمان سالمونلوز و پاستورلوز با دز 200- 100 گرم کیمیاکلوزاین®در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت حداقل 5 روز توصیه می شود.

زمان پرهيز از مصرف:
نيمچه گوشتي(گوشت) : 14 روز پس از آخرین تجویز
مرغ تخمگذار(تخم مرغ) : 11 روز پس از آخرین تجویز
بوقلمون(گوشت): 14 روز پس از آخرین تجویز

موارد احتیاط:
احتیاط محلول را بعد از تهيه بلافاصله مورد استفاده قرار دهيد.
احتیاط در صورت بروز خونریزی به علت دریافت میزان بالا سولفاکلوزاین باید با تجویز ویتامین Kدر جیره این مشکل را برطرف نمود.
احتیاط در طول دوره درمان و پس از خاتمه آن، افزودن ویتامین ها و ضدعفونی قفس طیور تخمگذار موثر و مفید می باشد.

شرايط نگهداري:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي:
پاكت هاي فويل آلومينيومي چند لايه 100، 500 و 1000 گرمي به صورت وكيوم