ویژه های کیمیافام   


تغذیه کاربردی طیور

 

نکته هایی در مورد " تغذیه کاربردی طیور "1 - شرایط نامناسب محل نگهداری، مدت زمان نگهداری و شرایط قبل از برداشت محصول، موجب افزایش احتمال آلودگی غلات خصوصاً ذرت به مایکوتوکسین ها می شود.

2 - رطوبت بیش از 13درصد، درجه حرارت 10 تا 40 درجه سانتی گراد و PH بین 4 تا 8، شرایط مناسبی برای رشد کپک ها است.

3 - از مهمترین اثرات منفی مایکوتوکسین ها بر طیور، تضعیف سیستم ایمنی و اسهال می باشد.

4 - پلت کردن خوراک موجب توقف رشد کپک نشده و فقط در رشد کپک تاخیر ایجاد می نماید.

5 - قارچها، مخمرها و باکتری ها از عوامل آلوده کننده خوراک می باشند.

6 - منابع پروتئین های حیوانی، بیشترین احتمال آلودگی به سالمونلا را دارند.

7 - عدم وجود سالمونلا در نمونه خوراک ارسالی به آزمایشگاه به معنای عدم وجود سالمونلا در خوراک نمی باشد.

8 - مهمترین منبع پروتئین گیاهی جهت تغذیه طیور، کنجاله سویا است.

9 – پروتئین های با کیفیت پایین ضمن ایجاد استرس متابولیکی، هضم و جذب کامل نداشته ودفع مقادیرهضم نشده آن، انرژی بر بوده و با آبکی کردن مدفوع، رطوبت بستر را افزایش می دهند.

10- استفاده از خوراک با کیفیت پایین موجب کاهش رشد، افزایش ضریب تبدیل، کیفیت بد لاشه، کاهش سطح ایمنی و افزایش طول دوره می گردد.

11 - فاکتورهای ضد تغذیه ای در سویا به دلیل عدم حرارت کافی سویا در کارخانه خوراک، می تواند بر روی جذب اسیدهای آمینه تاثیر گذار باشند.

12 - حرارت بیش از حد در طی فرایند تولید دانه های روغنی (سویا) می تواند موجب کاهش قابلیت هضم اسیدآمینه لیزین و در درجه بعد سیستئین گردد.

13 – وجود پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در خوراک، موجب افزایش دفع اسیدهای آمینه می گردد.

14- در همه حال اسیدآمینه لیزین به عنوان مرجع درنظر گرفته شده و سایر اسیدهای آمینه با آن مقایسه می گردد.

15 – همیشه اسیدهای آمینه لیزین، متیونین، متیونین+سیستئین، ترئونین مورد توجه قرار گیرد.

16 – در ترتیب محدودیتهای اسیدهای آمینه، پس از لیزین و متیونین، ترئونین قرار دارد.

17 – در جیره حاوی پودر گوشت، محدودیت اسیدآمینه بر پایه تریپتوفان و اسیدهای آمینه گوگرددار است.

18 – افزایش ترئونین جیره منجر به افزایش طول، عرض و عمق پُرزهای روده می گردد.

19 – ترئونین در جیره، ابزاری جهت بهبود کیفیت خوراک (تعادل اسیدهای آمینه) و کاهش هزینه خوراک می باشد.

20 – امروزه طیور گوشتی به جای پروتئین خام نیازمند میزان معینی از اسیدهای آمینه هستند.

21 - اسیدهای آمینه جذب شده مازاد بر نیاز پرنده در بدن سوخته شده و نیتروژن آن دفع می شود، بنابراین با متعادل نمودن اسیدهای آمینه دفع نیتروژن به حداقل رسیده و سودآوری به حداکثر می رسد.

22- فاکتور ممانعت کننده تریپسین، از فاکتورهای ضد تغذیه ای سویا است.

23– آرابینوگزیلان ها در گندم قادرند حدود 10 برابر وزن خود آب جذب کرده و موجب کاهش هضم و جذب مواد مغذی گردند.

24- قابلیت هضم بیوتین موجود در گندم برای طیور بسیار پایین است.

25- کمبود بیوتین می تواند موجب عارضه کبد چرب گردد.

26 - استفاده از تخم پنبه در جیره مرغان تخم گذار، بدلیل وجود گوسیپول موجب تغییر رنگ زرده تخم مرغ می شود.

27 - استفاده از سولفات آهن، آثار منفی گوسیپول در جیره را برطرف می نماید.

28 - استفاده از پودر ماهی با کیفیت پایین، موجب کمبود تیامین در طیور جوان می شود.

29 - استفاده از داروی ضد کوکسیدیوزآمپرولیوم درگله های جوان می تواند موجب کمبود تیامین گردد.

30 - کمبود سیستئین موجب عدم رشد پرها و یا پرریزی می گردد.

31 - چنانچه 6 ماه ازتولید پرمیکس ویتامینK گذشته باشد، میزان ویتامینK به کمتر از 10% خواهد رسید.

32 - همیشه کم شدن سرعت عبور موادغذایی از دستگاه گوارش به معنای افزایش قابلیت هضم نیست.

33 - درصورت آلودگی گله به مایکوتوکسین ها، افزودن اسیدآمینه متیونین ضروری می باشد.

34- مهمترین مواد معدنی مورد نیاز طیور، کلسیم و فسفر می باشد.

35 - تعادل الکترولیتها (سدیم، پتاسیم و کلر) در مرغ گوشتی مهم است.

36 - جهت دستیابی به ضریب تبدیل مطلوب، تکامل سیستم های ایمنی، قلبی و عروقی، ریوی و اسکلتی پرنده ضروری می باشد.

37- دانخوری ناکافی موجب کاهش میزان رشد و عدم یکنواختی گله می گردد.

38 - ارتفاع دانخوری را روزانه تنظیم نمائید، به نحوی که پشت پرنده با کف دانخوری هم سطح باشد.

39 - آب و دان در مراحل اولیه پرورش می بایست در دسترس جوجه ها باشد.

40 - جوجه ها در مراحل اولیه پرورش جهت دستیابی به آب و دان نباید بیش از یک متر را طی نمایند.

41 - کنترل نهایی از نظر امکان دسترسی به آب و دان و توزیع آنها در داخل سالن، قبل از تحویل جوجه ها انجام گیرد.

42 - کارتن های جوجه باید بدون تاخیر و به آرامی و یکنواخت در محدوده جوجه ریزی تخلیه گردد.

43 - کارتن های خالی جوجه باید در اسرع وقت از سالن خارج گردد.

44 - به منظور استقرار و پیدا کردن آب و دان، جوجه ها را برای 1 تا 2 ساعت ترک نموده و به حال خود بگذارید.

45 - پس از گذشت 1 تا 2 ساعت، دما و رطوبت، آب و دان را بررسی و در صورت ضرورت وضعیت را اصلاح نمائید.

46 – سرد بودن دمای بستر سالن مرغداری منجر به کاهش مصرف خوراک، رشد ضعیف و عدم یکنواختی گله می گردد.

47 - مصرف خوراک توسط طیور بلافاصله پس از هچ ، موجب افزایش وزن بدن و افزایش وزن روده ها می گردد.

48 - کیسه زرده 20درصد وزن بدن جوجه ها را تشکیل می دهد.

49 - کیسه زرده حاوی چربی و پروتئین است که 50 درصد انرژی و 43 درصد پروتئین مورد نیاز جوجه را در چند روز اول تامین می نماید.

50 – کیسه زرده حاوی مواد مغذی ( 25درصدپروتئین، 25 درصد لیپید)، آب(50 درصد) و آنتی بادی است.

51 - دادن خوراک در اولین فرصت و به محض ورود جوجه ها، موجب تسریع حرکات روده ای، افزایش فشار فیزیکی بر کیسه زرده و افزایش تسهیل جذب کیسه زرده از طریق ساقه کیسه زرده می گردد.

52 – استرس در جوجه ها، موجب انقباض عروق خونی اطراف کیسه زرده می شود که این امر منجر به ممانعت در جذب مواد مغذی و آنتی بادیها از کیسه زرده می گردد.

53 - تامین انرژی لازم، رفع استرس و تحریک به مصرف غذا، از جمله اقداماتی است که در 8 ساعت اول ورود جوجه باید مدنظر قرار گیرد.

54 - هر یک گرم افزایش وزن در هفته اول، معادل 6 گرم افزایش وزن در انتهای دوره می باشد.

55 - جوجه ها در هفته اول از بالاترین پتانسیل ژنتیکی جهت رشد برخوردارند

56 - اهمیت هفته اول پرورش، سرعت بخشیدن به رشد ساختاری، مصرف خوراک و کسب حداکثر پتانسیل ژنتیکی است.

57 - در هفته اول قسمت اعظم رشد در روده ها صورت می گیرد( 4 برابر رشد بدن).

58 – بیشترین رشد روده ها در 6 تا 10 روز اول پس از هچ رخ می دهد.

59 – ارتفاع پرزهای روده، در 48 ساعت اول پس از هچ به 200 درصد می رسد.

60- پس از هچ بیشترین مقدار پروتئین و انرژی صرف رشد روده ها می گردد.

61 - استفاده از پروبیوتیکها در 2 هفته اول، جهت رشد بهتر و تنظیم فلور میکروبی روده ها، بسیار سودمند خواهد بود.

62 - حساسیت هفته اول پرورش، بدلیل رشد 400 درصدی جوجه ها در این هفته بسیار زیاد است.( وزن جوجه ها از 40 تا 45 گرم در روز اول به 160 تا 200 گرم در انتهای هفته اول می رسد.)

63- 60 تا 70 درصد وزن بدن جوجه را آب تشکیل می دهد و کاهش 20 درصدی آب بدن به معنای مرگ می باشد.

64 - از مهمترین روشهای بررسی کیفیت جوجه تحویلی آزمایش تحریک پذیری (Tonic immobility) می باشد.

65- در نژاد Cobb نیاز به اسیدهای آمینه بر اساس درصدی از نیازمندیهای نژاد Ross در طی سه دوره پرورش محاسبه می گردد.

66 – تغذیه پرنده با فرم کرامبل یا پلت، قدرت انتخاب را از پرنده گرفته، لذا پرنده مجبور است تمام محتویات خوراک را به مصرف برساند. بنابراین از انتخاب قطعات درشت و عدم مصرف ذرات ریز که عمدتاً ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه می باشند، جلوگیری می گردد.

67 – در تغذیه با کرامبل یا پلت، سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش کندتر شده، لذا میزان جذب افزایش می یابد.

68 – تغذیه با پلت حرکات دودی دستگاه گوارش را بالا برده، لذا بازده خوراک بهتر می شود.

69 – پلت بودن دان به حفظ کیفیت مواد خوراکی کمک می کند و به دلیل فشرده شدن اجزای خوراک، سطح تماس اجزای خوراک با هوا کمتر شده، لذا دان پلت شده را می توان مدت زمان بیشتری نگهداری نمود.

70 – خوراک زبر در مقایسه با خوراک نرم موجب افزایش فعالیت انقباضی دستگاه گوارش، توسعه بهتر سنگدان، جذب بهتر کیسه زرده می گردد.

71 – میزان مصرف خوراک جوجه ها توسط وضعیت چینه دان بررسی می گردد (چینه دان سفت و سخت به معنای وجود خوراک و عدم وجود آب به میزان کافی و چینه دان متسع به معنای وجود آب و عدم وجود خوراک است).