طیور  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور

ضد کوکسیدیوز :

کوکسیدیوز طیور از بیماری های تک یاخته ای طیور اهلی و بسیاری از پرندگان دیگر است که غالبا با اسهال و تورم روده مشخص می گردد. این بیماری اصولا روده ها را مبتلا می کند. کوکسیدیوز مهمترین و متداولترین بیماری انگلی در طیور است که می تواند خسارات عمده اقتصادی در مرغداری های صنعتی را موجب شود. زیان ناشی از تلفات، کاهش میزان تولید، اشکالات ایجاد شده در میزان ضریب تبدیل غذایی، رشد و عملکرد گله در اشکال بالینی و تحت بالینی کوکسیدیوز از جمله این موارد به شمار می آیند

کوکسیدیوز از سال ها پیش به عنوان یکی از بیماری های طیور، بویژه ماکیان شناخته شده است. بسیاری از اطلاعات اساسی در دهه 1930 و 1940 حاصل شد و هنوز هم تحقیقات مهمی در این زمینه انجام می گیرد. همزمان با توسعه صنعت طیور در سراسر دنیا، گله ها به صورت متراکم تر پرورش می یابند که این وضعیت سبب افزایش شیوع کوکسیدیوز می گردد.

کسب دانش بیشتر درباره کوکسیدیاها و تولید داروهای ضد کوکسیدیوز موثر، پیشگیری از خسارات زیادی را که قبلا رایج بوده، ممکن ساخته است. امروزه کوکسیدیوز در اغلب واحدهای بزرگ پرورش طیور به خوبی کنترل می شود ولی در جاهایی که معیارهای کنترل بیماری به کار گرفته نمی شود به صورت بیماری مهمی باقی خواهد ماند.