طیور  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور
  • محصولات مرتبط با طیور

داروهای ضد التهاب

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) یکی از پرکاربردترین داروها هستند. این داروها باعث مهار سیکلواکسیژناز میشوند و سه خاصیت مهم کاهش التهاب، ضد درد و تب بر دارند. این گروه از داروها در دوزهای بالا اثرات ضد التهابی دارند. داروهای ضد التهاب از این‌رو منحصر به فرد هستند که غیر مخدر بوده و اعتیادی ایجاد نمی کنند. ناپروکسن، آسپیرین و ایبوبروفن از جملهٔ این داروها محسوب می شود

این داروها همچنین با تخفیف التهاب مسکن های غیرمخدر بسیار خوبی هستند. مکانیسم اثرضد درد داروهای ضد التهاب بخوبی شناخته نشده است. سنتز پروستاگلاندین‌ها در دستگاه عصبی مرکزی توسط پیروژنها تحریک می‌شود که نتیجه آن بالارفتن درجه حرارت بدن می باشد. داروهای ضد التهاب با مهار سنتز پروستاگلاندین ها در دستگاه عصبی مرکزی باعث کاهش تب می شوند.

تفاوت بین آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب در این است که آسپرین بطور غیر قابل برگشت سیکلواکسیژناز را مهار می‌کند، در حالیکه داروهای ضد التهاب دیگر بطور برگشت پذیر سیکلواکسیژناز را مهارمی کنند . مهار غیر قابل برگشت سیکلواکسیژناز توسط آسپرین دورهٔ اثر طولانیتر ضد پلاکتی این دارو را توجیه می کند. از این خاصیت آسپرین در پیشگیری از سکته قلبی و سکته مغزی استفاده می‌شود .