آرایشی و بهداشتی  • انسانی

آرایشی بهداشتی - ضد عفونی کننده پوست:


نانوسیل I: ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک ( ANTISEPTIC ) موضعی، نانوسیل I بهترین جایگزین الکل و بتادین، مخصوص ضدعفونی موضع تزریق و پانسمان، زخم ها و بریدگـی های سطحی می باشد. (اکسیژن آزاد شده حاصل از پراکسید هیدروژن موجب ترمیم زخم ها میشود). محلول نانوسیل I در سالن های آرایشی و زیبایی جهت ضدعفونی پوست در عملیات مختلف پوستی از قبیل ( پاکسازی پوست، اپیلاسیون، تاتو، الکترولیز، اصلاح بند و ابرو، مانیکور، پدیکور و ... ) مورد استفاده قرار می گیرد.  بیشتر ...

اینجکتانول : محلول اینجکتانول آنتی سپتیک مؤثر ، کارآمد و ایمن که در حداقل زمان ممکنه (30 ثانیه) توانائی اثربخشی به عنوان آنتی سپتیک موضعی جهت ضدعفونی پوست و موضع تزریق را دارا می باشد. اینجکتانول ترکیبی از سه مادۀ ضد میکروبی مجازومورد تأئید ایزوپروپیل الکل ،بی گوانیدین و ترکیبات آمونیوم چهارتائی می باشد. ایزوپروپیل الکل با افزایش دوام اثر ضدمیکروبی برروی پوست از بروز مقاومت میکروبی کاسته و سبب کاهش عوارض جانبی ناشی از مصرف دراز مدت الکل می شود. ترکیبات آمونیوم چهارتایی به عنوان آنتی سپتیک موضعی بیشترین تأثیر را در از بین بردن میکروب ها بدون ایجاد خشکی و حساسیت پوستی دارا می باشد و ترکیبات بی گوانیدین موجود در این ترکیب باعث اثربخشی طولانی تر این محصول در مقایسه با الکل می شود .  بیشتر ...